Tham quan nhà máy

Tham quan nhà máy

0223_3

Trung tâm máy tiện CNC

tham quan nhà máy1

Kiểm tra và đóng gói

0223_1

Chứng chỉ gia công CNC

nhà máytour2

CMM

Linh kiện điện tử nhôm dập OEM1
Linh kiện dập nhôm OEM cho thiết bị di động
OEM CNC biến các bộ phận alu_1